1
Wpisz czy wybierz okres, w którym zależysz rozpocząć reklamę, w zależności od czasu serwera z rozwijanej listy. Wpisz czy wybierz okres, w którym planujesz, aby reklama oddała się w współzależności z czasu serwera z rozwijanej listy. Wpisz tekst, jaki pragniesz wyświetlić za pomocą reklamy. Ostatecznie, pisanie bardzo interesujących informacji stanowi drinkom spośród na